Evelina Steneby

Översättare

Jag översätter facktexter och skönlitterära texter från franska och engelska till svenska.

Efter ett halvår i södra Frankrike 2005 började jag studera vid Stockholms universitet. Studierna ledde till en kandidatexamen i franska och svenska och vidare till översättarutbildningen. År 2013 fick jag min masterexamen i översättning från franska vid Uppsala universitet, och därefter gjorde jag ett halvårs praktik på Europeiska kommissionens svenska översättningsenhet i Luxemburg, gick en masterclass i skönlitterär översättning från franska vid Akademin Valand och arbetade in-house på en översättningsbyrå i Riga.

Sedan 2015 frilansar jag som facköversättare (främst EU-texter). År 2018–2019 gick jag Akademin Valands konstnärliga magisterprogram i skönlitterär översättning från franska, och hösten 2020 går jag Tolk- och översättarinstitutets kurs i litterär översättning och redaktörsarbete (källspråk engelska).

Här kan du nå mig

E-post: evelina.steneby[a]synkop.se eller evelina.steneby[a]gmail.com