Synkops historia

Vår resa började 1999. På den tiden kunde man leva på projektanställningar. Kring millennieskiftet 2000 upphörde stat, kommuner och landsting med projektanställningar. Istället skulle kortare uppdrag utföras av konsulter och egna företagare. Egenföretagare saknar mycket av den trygghet som anställda har, till exempel ifråga om sjukersättning och arbetslöshetsunderstöd. Det är heller inte självklart med pension eller tjänstepension efter ett liv som egenföretagare.

För att få bättre villkor tog en grupp syndikalister i Falun initiativ till att grunda ett företag. En inbjudan skickades ut:

Hej!

Vill du vara med och starta ett arbetskooperativ i Falun?

Det är problem med att vara egen företagare. Blir man arbetslös, så hamnar man utanför trygghetssystemen och arbetslöshetsersättningen. Anställda i ett kooperativ slipper de problemen. Ett kooperativ är formellt en ekonomisk förening med styrelse, revisor och stadgar. Ansvar och inflytande delas lika mellan delägarna.

Praktiskt fungerar det så att kooperativet åtar sig jobb och skriver avtal med beställarna. Kooperativet anställer personal för att utföra jobbet. Det sköter också pappersarbetet som att skriva kontrakt, kräva in pengar, betala ut lön, sköta bokföring, betala in skatter och sociala avgifter, sända in kontrolluppgifter och så vidare.

För att starta kooperativet måste vi ha en styrelse på tre personer, en revisor och någon som åtar sig pappersarbetet. Vi ska anta stadgar och ha ett konstituerande möte. Sedan ska en registreringsanmälan skickas in till Patent- och registreringsverket (PRV). Sen är det bara att köra!”

Företaget grundades 1999 under namnet Arbetskooperativet Synkop Ekonomisk Förening. Styrelse och revisor valdes och verksamheten startade. Första året omsattes 148 304 kr. Grundarna ville skapa ett företag med bredd. Enligt stadgarna kunde det vara verksamt inom administration, byggnation, informationsteknik, kultur, miljö och utbildning.

Synkop firade 20-årsjubileum 2019. Under resans gång har namnet ändrats till Synkop Ek. För. Sakta men säkert har företaget vuxit. Medarbetare har kommit och gått. År 2020 är konst och kultur stort i företaget. Biologerna är många. Grafiska designers, fotografer, översättare med flera har tillkommit. Verksamheten inom byggsektorn har knoppats av.

Vid starten var verksamheten lokal i Falun. Som ringar på vattnet har sedan Synkop vuxit, först med medarbetare från övriga Dalarna och snart från hela Sverige. Förutom att Synkop har anställda kan juridiska personer bedriva sin verksamhet genom företaget. Det gör att orkestrar, teatergrupper och liknande är välkomna.

Synkops kunder fanns först i Dalarna, sedan på olika platser i Sverige. Nu efter 20 år finns kunderna i Sverige, inom EU, i Norge och i USA.