Välkommen till Synkop!

I företaget arbetar biologer, ekologer, fotografer, författare, konstnärer, skulptörer, yogalärare, översättare med flera.

Våra medarbetare…

  • utformar och levererar offentlig konst, grafik och illustrationer
  • genomför utredningar och inventeringar av arter, biotoper och biologiska kulturarv
  • utför naturvärdesbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar
  • producerar artiklar, böcker och rapporter
  • designar, fotograferar och layoutar professionellt
  • översätter fack- och skönlitteratur från engelska och franska till svenska
  • håller kurser i mindfulness och yoga
  • medverkar i olika utbildningar, håller egna föreläsningar och kurser.