Anders Thuresson

Ekonom och projektledare
Administratör och kontakt för Synkop

Jag ansvarar för Synkops administration sedan januari 2013. För mig innebär det bland annat arbete med företagets ekonomi, förvaltning och utveckling. – Det bästa och mest inspirerande arbete jag haft!

Jag är en erfaren, kreativ projektledare med vana att organisera verksamhet och skapa nya rutiner i företag och organisationer. Nedan berättar jag om några höjdpunkter i min karriär.

Några av mina projekt

 • På Länsbibliotek Dalarna var jag talboksredaktör 2007 – 2009. Förutom att ansvara för teknisk support till inläsare läste jag in Talböcker. De tolv böcker jag läst in går att se vid sökning på “Anders Thuresson” på Legimus hemsida: www.legimus.se/anders-thuresson. Vad är då Talböcker? En Talbok är en inläst fullständig version av en utgiven bok. Talboken produceras med offentliga medel. Rätt att låna Talböcker har alla med funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa tryckt text. Synskada och dyslexi är vanligast bland flera orsaker. Talböcker får den som har rätt till det låna på alla bibliotek. Talböcker finns också att ladda ner direkt från Legimus. Till skillnad mot Talböcker är Ljudböcker kommersiella och får köpas, lånas och läsas av alla.
 • Jag ledde MedvetnaVal i Falun – Borlänge 2009 – 2012. I projektet samverkade Falu och Borlänge Kommuner, Borlänge Energi, Falu Energi & Vatten, ABF, Studiefrämjandet, Vuxenskolan och Naturskyddsföreningen. Förutom organisationerna som deltog gav bland andra Dalatrafik och Dalarnas Försäkringsbolag stöd till MedvetnaVal. Det är ovanligt med ett så brett samarbete i ett projekt. De 25 hushåll som var engagerade i MedvetnaVal som ”KlimatPirater -med rätt att kapa koldioxiden” visade att man kan leva mer klimatsmart och hälsosamt genom att göra medvetna val.
  Till projektets hemsida: www.medvetnaval.se.
 • I mitt arbete på Film i Dalarna ansvarade jag för marknadsföring av Biografmuseet i Säter 2005 – 2006. I uppdraget ingick att analysera och förbättra marknadsföringen. Min rapport finns att ladda ner:
  Läs eller ladda ner rapport: Marknadsföring av biografmuséet i Säter.
 • Kent Vickström och jag gjorde en förstudie åt Länsstyrelsen Dalarna för att visa att insustrihampa kan användas som råvara i textilproduktion. Rapporten från 2013 finns att ladda ner:
  Läs eller ladda ner rapport på Svenska: Moder Sveas nya finkläder 2013.
  Läs eller ladda ner rapport på Engelska: Mother Svea’s Sunday Best 2013.

Här kan du nå mig

E-post: info[a]synkop.se
Mobil: 073-075 46 00