Tomas Ljung

Biolog, kulturhistoriker och författare

Jag är sedan trettio år verksam i gränslandet mellan biologi och kulturhistoria. Jag utför utredningar, fältinventeringar, åtgärdsprogram och förstudier kring landskapets biologiska kulturarv, biologiska mångfald och hotade arter. Under 2000-talet har jag som SYNKOP-anställd samarbetat med Vitterhetsakademien, Riksantikvarieämbetet, Centrum för Biologisk Mångfald, Naturvårdsverket, Fastighetsverket, Dalarnas Hembygdsförbund, NAPTEK samt ett antal länsstyrelser, kommuner och föreningar.

Jag är en skrivande person, som lägger ned mycket omsorg på rapporter och redovisningar, även ifråga om layout och typografi. Jag har publicerat ett tiotal böcker av populärvetenskapligt, monografiskt och skönlitterärt slag, med såväl eget som andras bildmaterial.

Mina arbeten har belönats med utmärkelser från bland andra Kgl Gustaf Adolfs Akademien, Skogshistoriska Sällskapet, Hans Lidmansällskapet, Rättviks kommun och Gedins förlag.

Några av mina projekt

Här kan du nå mig

E-post: tomas.ljung[a]synkop.se
Mobil: 070-277 37 14