Helena Björnström

Svampkonsulent, naturvärdesinventerare & naturguide 

Jag jobbar med det jag älskar mest – svamp och naturskog! Specialområden är naturvårdsarter i boreal skog, marksvampar i sandtallskog och kalkbarrskog och jag trivs bäst med att variera mitt arbete mellan olika inventeringsuppdrag och utbildning-folkbildning. Jag jobbar för tex myndigheter, företag, föreningsverksamhet och privatpersoner.

Min bas finns i Nordvärmland men jag har ett brett nätverk över hela landet och reser ofta i jobbet.

Detta är jag bra på:

  • Naturvärdesbedömning
  • Artinventering
  • Folkbildning
  • Naturguidning
  • Kursledning
  • Projektledning
  • Utställningsdesign

Här kan du nå mig

E-post: helena_bns[a]hotmail.com
Mobil: 070-428 43 65