Katalin Földesi

Översättare och språkgranskare

Jag har examen från Översättarprogrammet vid Uppsala universitet (källspråk engelska) och har översatt ett antal fackböcker inom främst historia och samhälle. Jag har också översatt och språkgranskat digitala läromedel för grundskolan och skrivit texter om vintersporter och klassisk musik.

Jag språkgranskar gärna uppsatser, examensarbeten och artiklar både på svenska och på engelska och kan kommentera formalia, grammatik, ordval m.m. När jag språkgranskar har jag stor nytta av min noggrannhet, min blick för detaljer och mitt goda minne.

Ett av mina projekt

Här kan du nå mig

E-post: katalin.foldesi[a]synkop.se